Dynamische-Mechanische-Thermische Analyse (DMTA) ISO 4664-1

De DMTA (Dynamische-Mechanische-Thermische Analyse) kan het viskeus-elastische gedrag van rubber materialen in gevulkaniseerde staat bepalen onder invloed van verschillende rek-, compressie-, of afschuivingspercentages, verschillende frequenties en/of verschillende temperaturen. Het apparaat meet onder andere de opslag- en verliesmoduli en de daaruit voortkomende tan δ: ratio tussen verlies- en opslagmodulus.

Met de DMTA kan o.a. het volgende bepaald worden:

  1. Lage temperatuur gedrag: een dynamische test over een bepaald temperatuurtraject geeft een tan δ curve weer waarbij de piek in deze curve een indicatie is voor de glasovergangstemperatuur van het materiaal onder de toegepaste testcondities. Er kan dan een goede inschatting gemaakt worden of het materiaal bij bepaalde temperaturen en condities nog rubberachtig is en dus bijvoorbeeld nog afdichtende eigenschappen heeft.
  2. WLF mastercurve bepaling: soms moeten de rubbereigenschappen ook voorspeld kunnen worden bij bijvoorbeeld frequenties die niet te meten zijn. Door middel van de WLF mastercurve en extrapolatie bepaling (dit is een temperature-frequency sweep) kan hier een indicatie voor verkregen worden.

De test wordt uitgevoerd volgens ISO norm 4664-1 tenzij anders gewenst.

 

Meer informatie over Dynamische Mechanische Thermische Analyse (DMTA)?

Bent u geïnteresseerd in de Dynamische Mechanische Thermische Analyse (DMTA)? Vul dan hier uw gegevens in op het “Stel ons een vraag” formulier of neem contact met ons op.

 

Dynamische Mechanische Thermische Analyse

Vraag het ERT

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

E: info@ertbv.comT: 0570 62 46 16