Continuering accreditatie, uitbreiding scope van accreditatie en verlicht toezicht

Op 13 oktober 2015 is er een beoordelingsteam van de Raad van Accreditatie bij ERT B.V. geweest voor het jaarlijks controlebeoordelingsonderzoek.

 

De accreditatie wordt gecontinueerd en de Scope van accreditatie is uitgebreid met:
 

  • ISO 1407 Method B Rubber- Determination of solvent extract.

 
Gezien de snelheid van de reacties, het kleine aantal afwijkingen tijdens deze en eerdere beoordelingen en de grondigheid waarmee het managementsysteem wordt onderhouden, wordt ERT B.V. onder verlicht toezicht geplaatst. Dit betekent dat de RvA heeft besloten ERT B.V. niet meer jaarlijks te auditten.

 

Klik hier voor onze volledige scope (14kB) of kijk op de website van de Raad van Accreditatie; www.rva.nl, onder no. L519

 


Stel ons een vraag